FÖRETAGET

 

Bollnäs Bostäder bildades 1947 och har sedan starten varit den främsta aktören i Bollnäs utbyggnad.

Idag har bolaget drygt 3 800 bostäder och uppskattningsvis 8 000 hyresgäster. Utöver lägenheter omfattar beståndet cirka 30 000 lokaler. Företagets andel av bostäderna i Bollnäs kommun är 28%. Andra bostäder fördelas: egna hem (54%), bostadsrätt (9%) och privata hyresrätter (9%).

 

 

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Vår vision är att skapa ”Rum för utveckling och att vara det naturliga förstahandsvalet”. Vår affärsidé går ut på att bygga, förvalta och hyra ut bostäder till så bra pris som möjligt så att så många som möjligt kan hyra av oss. 


GRUNDSTRATEGIER

Våra tre grundstrategier ska avspegla oss i vårt sätt att fatta beslut.

 

VOLYM

Vi ska sträva efter att tillhandahålla efterfrågade och prisvärda lägenheter och lokaler till alla befintliga och blivande hyresgäster.

KUNDNÖJDHET

Hyresgästerna ska få den service företaget har bestämt. Vi ska kännetecknas av kvalitet

EFFEKTIVITET

Bolaget ska drivas kostnadseffektivt. Affärskedjan ska alltid optimeras.