STANDARDFÖRBÄTTRING

 

Du har möjlighet att göra vissa standardförbättringar i din lägenhet. Exempelvis kan du installera tvättmaskin och diskmaskin eller varför inte nya skåpluckor till köket.

 

Vid standardförbättringar betalar du oftast en installationskostnad samt att du får en månadsavgift på din hyra. Diskmaskin kan normalt installeras som en standardförbättring. Kostnad för detta är 800,- i installationsavgift och 85,-/månad. Din bovärd kan upplysa dig om vilka standardförbättringar du kan beställa samt vilka priser som gäller.  

 

OMBYGGNADER

Vissa mindre ombyggnader är också möjliga att få. Här räknar vi fram en kostnad och bestämmer en tid för återbetalning. I vissa fall behöver också lägenheten återställas i ursprungligt skick innan avflyttning.

 

Där stora ombyggnader måste till medges ej installationen på grund av för stora ombyggnadskostnader. Exempel på sådana är:

 

  • framdragning av vatten där diskbänksblandaren sitter i väggen
  • där arbetsbänken är för låg
  • där inredningen är platsbyggd
  • annan motsvarande omständighet

 

På vissa områden där lådhurtsar måste bytas ut, måste installationen åtföljas av luckbyte som standardförbättring. Kostnaden för detta är 1000,- i installationsavgift och 150,-/månad.

 

AVFLYTTNING

  • vid avflyttning sker besiktning av lägenheten
  • vid normal förslitning täcks kostnaderna av lägenhetskontot
  • vid åverkan ska reparationskostnaderna betalas av hyresgästen
  • lägenhetskontot följer lägenheten