TRIVSELRÅD

TRAPPHUS OCH KÄLLARE

Se till att inte trappuppgångar och entréer blockeras av cyklar, barnvagnar eller andra föremål. De är besvärliga hinder för alla som behöver ta sig fram där – inte minst med tanke på eventuell räddningspersonal. Mattor bör inte heller finnas utanför din lägenhet.

Det är inte tillåtet att röka i trapphus eller andra allmänna utrymmen.

Mopeder och motorcyklar får heller inte förvaras i källaren i husen. Kontakta vår uthyrning eller din bovärd för att få veta var du kan hyra plats för sådant.

 

BALKONGEN

Balkongen är en mysig plats för avkoppling och umgänge. Det är viktigt att du även här tar hänsyn till dina grannar. Mattor eller dylikt får inte skakas ifrån balkongen. Du som röker ska ta reda på dina egna fimpar, det är inte tillåtet att kasta dem på backen. Att grilla hör sommaren till och det får av säkerhetsskäl endast göras på elgrill. 

 

TVÄTTSTUGOR 

Alla tvättstugor är utrustade med helautomatiska maskiner. Ett bra tips är att noga läsa bruksanvisningen till maskinerna. Dels får du bäst resultat  och dels skonas maskinerna. I tvättstugan finns självklara regler, mer om dessa finns uppsatta i tvättstugan. Kom ihåg att städa efter dig när du använt tvättstugan. Fel anmäls till din bovärd.

 

TRAFIK OCH PARKERING  

På områden med bommar vid infarterna behövs lägenhetsnyckel för att låsa upp bommen. Nyckeln går inte att ta ut utan att åter stänga bommen.

På bostadsområdet vill vi ha så lite trafik som möjligt. Största möjliga hänsyn måste tas till att barn kan komma springande. Ett felparkerat fordon kan på ett ödesdigert sätt hindra ambulans eller annat utryckningsfordon att komma fram. Hyresgäster får endast köra in på området för att lasta i eller ur sin bil. Det finns ingen regel som säger att en bil får stå parkerad en viss tid. Vi har vaktbolag som övervakar detta.

Besöksparkeringar är endast till för gäster. På en besöksparkering får man stå max 24 timmar om inte annat anges.

Garageportar ska alltid vara stängd och låst. Vi måste alla hjälpa till att förhindra åverkan, inbrott och stöld. Detta görs enklast genom att obehöriga hindras redan i porten. Motorvärmarkablar får under inga omständigheter lämnas kvar i uttaget.

 

FÅGLAR 

Det är trevligt med fåglar i naturen men mata dem inte, fågelmat drar till sig skadedjur. Om du upptäcker skadedjur i din bostad behöver de omgående tas omhand för att begränsa spridningen. Ring därför direkt 0278 – 259 30.

 

SKRÄP

Skräp ska läggas i avsedda kärl och i soprummen tillämpar vi källsortering. Om detta missbrukas och vi kan härleda skräpet till en person så debiteras en städkostnad

 

HUSDJUR

Det är givetvis tillåtet att ha husdjur i våra lägenheter men du som djurägare ansvarar för att dina grannar inte blir störda. Hundar ska alltid vara kopplade ute på gården och i tvättstugan får din vän vänta utomhus. Husdjur får inte rastas ute på gården. Plocka alltid upp efter dina djur.