SORTERA DINA SOPOR RÄTT

 

På de flesta av Bollnäs Bostäders bostadsområden finns miljöstationer, med tillhörande sopsortering. Det är viktigt att du slänger dina sopor i rätt kärl.

 

SORTERINGSGUIDE

Vid varje miljöstation sitter en lathund för hur du ska sortera dina hushållssopor. Den finns också att läsa här >>

 

BORABS SORTERINGSGUIDE PÅ FLERA SPRÅK

Borab har gjort i ordning en sorteringsguide på flera språk, du kan läsa den här >>

 

 

GROVSOPOR

Grovsopor är större restavfall och ska inte lämnas vid miljöstationerna. Har du grovsopor ska du ställa ut dem på anvisad plats och ringa till BORAB, 0278-255 22 och beställa hämtning. Märk upp dina grovsopor och meddela din bovärd. Exempel på grovsopor är möbler, cyklar, barnvagnar, större mängder wellpapp, trädgårdsavfall, julgranar m m.

 

TÄNK PÅ BRANSDÄKERHETEN

Tänk på att aldrig ställa sopor eller annat avfall i trappuppgångar, källarkorridorer eller liknande allmänna utrymmen. Det är en stor brandfara och du som hyregäst är ansvarig för att frakta bort avfallet.