SORTERA DINA SOPOR RÄTT

 

På de flesta av Bollnäs Bostäders bostadsområden finns miljöstationer, med tillhörande sopsortering. Det är viktigt att du slänger dina sopor i rätt kärl.  Om detta missbrukas och vi kan härleda skräpet till en person så debiteras en städkostnad.

 

SORTERINGSGUIDE

Vid varje miljöstation sitter en lathund för hur du ska sortera dina hushållssopor. Den finns också att läsa här >>

 

BORABS SORTERINGSGUIDE PÅ FLERA SPRÅK

Borab har gjort i ordning en sorteringsguide på flera språk, du kan läsa den här >>

 

 

GROVSOPOR

Grovsopor är större restavfall och ska inte lämnas vid miljöstationerna. Har du grovsopor ska du ställa ut dem på anvisad plats och ringa till BORAB, 0278-255 22 och beställa hämtning. Märk upp dina grovsopor och meddela din bovärd. Exempel på grovsopor är möbler, cyklar, barnvagnar, större mängder wellpapp, trädgårdsavfall, julgranar m m.

 

TÄNK PÅ BRANDSÄKERHETEN

Tänk på att aldrig ställa sopor eller annat avfall i trappuppgångar, källarkorridorer eller liknande allmänna utrymmen. Det är en stor brandfara och du som hyregäst är ansvarig för att frakta bort avfallet.