PERSIENNER

 

Persienner är inte standard i våra lägenheter. Vill man ha persienner i sin bostad får man själv bekosta detta.

 

Om det satt persienner i lägenheten då du flyttade in är det ditt ansvar att underhålla och eventuellt återställa då du flyttar.

 

Det kan också vara så att föregående hyresgäst har bekostat persienner och vill ha betalt av dig som flyttar in. Som nyinflyttad hyresgäst har du ingen skyldighet att betala för något som du inte är intresserad av och det är den förra hyresgästens ansvar att återställa lägenheten i ursprungligt skick innan du flyttar in.

 

Vid avflyttning kan du bli återställningsskyldig för all utrustning som inte tillhör lägenheten.