PARABOLANTENN

 

Vill du sätta upp en parabolantenn måste du först kontakta din bovärd för att få tillstånd.

 

Bollnäs Bostäder tillåter att parabolantenn monteras upp under förutsättning att följande villkor uppfylls.

  • Placering av antenn skall alltid ske i samråd med bovärden och får aldrig placeras så det finns risk att den faller ned och skadar någon.
  • Antennen skall alltid monteras upp på ett fackmannamässigt sätt, gärna av professionell montör.
  • Parabolantenn får inte monteras utanför husliv, d v s monterad på ett sådant sätt att antenntallrik eller mikrohuvud befinner sig utanför fasad eller balkongräcke.
  • Då hyresgäst som låtit montera upp parabolantenn flyttar, skall antennen tas ned och eventuell åverkan på fastigheten åtgärdas.
  • Hyresgäst är alltid skyldig att på anmodan från Bollnäs Bostäder ta ned antennen, t ex vid arbeten på fastigheten eller vid olämpligt montage.
  • Bollnäs Bostäder bedömer vad som är olämplig eller riskabel placering.
  • Bollnäs Bostäder tar inte något ansvar för skada på privat antennutrustning.