TOMTLÄGENHET

 

För marklägenheter gäller att den tillhörande tomten skall skötas av hyresgästen. Detta innebär bl.a. gräsklippning, rensning, snöröjning, sandning.

 

Ansvaret gäller även området runt postlådan. Vid underlåtelse av skötsel kan hyresvärden komma att återställa tomten mot debitering.