UTHYRNING I ANDRA HAND

Hyreslagen vilar på grundprincipen att hyresrätten för en bostadslägenhet aldrig får överlåtas till annan utan hyresvärdens tillstånd.  

 

VI KAN SAMTYCKA ANDRAHANDSUTHYRNING ENLIGT FÖLJANDE SKÄL:

  • arbete eller studier på annan ort, ska styrkas med intyg
  • prova på ett samboliv
  • eller annan oförutsedd händelse, som tillfälligt gör att du inte kan använda lägenheten.

 

Andrahandsuthyrningen är begränsad till ett år i taget.

Godkännande av andrahandshyresgäst görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst, det vill säga vi kontrollerar att det inte finns några skulder eller störningar. 


Kom ihåg att det är den som har förstahandskontraktet som ansvarar för att hyran blir betald och att lägenheten inte skadas!


För avtal om andrahandsupplåtelse av lägenheten hos Bollnäs Bostäder används ett speciellt formulär. Fråga om andrahandsuthyrning kan prövas av hyresnämnden. 

Klicka på blanketter för att komma till en sida där ansökan om andrahandsuthyrning finns att ladda ned.