ÖVERLÅTELSE AV LÄGENHET

En överlåtelse av ditt hyresavtal kan vara möjlig i vissa fall enligt hyreslagen.

En ansökan om överlåtelse ska alltid vara skriftlig och godkännas av oss.

 

FÖLJANDE KRITERIER GÄLLER

  • Under förutsättning att lägenheten har använts som gemensam bostad
    har äkta makar eller sammanboende vid dödsfall eller separation rätt att överta hyreskontraktet.

 

  • Man kan överlåta hyresrätten till närstående.
    Då avses inte bara barn, föräldrar, syskon eller andra närstående släktingar utan även de som sammanbor under familjeliknande förhållanden och om samlevnaden varit långvarig. Med långvarig menar vi normalt tre år.

    En god regel i det här sammanhanget är att alltid rådgöra med Bollnäs Bostäder innan du funderar på en eventuell överlåtelse av lägenheten.

 

SAMMA UTHYRNINGSKRITERIER SOM VID NY HYRESGÄST

Godkännande av hyresgäst vid överlåtelse görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst, det vill säga vi kontrollerar att det inte finns några skulder eller störningar.

 

INGEN BESIKTNING

Vid övertagandet av lägenheten görs ingen besiktning. Man tar över lägenheten i det skick den är och kan inte göra anspråk på reparationer eller tapetbyten, målningen etc. i den ”nya” lägenheten. Självklart kommer direkta fel att åtgärdas.

 

ANSÖKAN OM ÖVERLÅTELSE

Om du vill ansöka om överlåtelelse kontaktar du uthyrningen på telefon 0278-259 50.