HYRAN

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads utgång. Det är mycket viktigt att hyran betalas i tid eftersom du riskerar att stå utan bostad om du inte betalar den. 

 

BANKGIRO

Hyran betalas till bankgiro 5288-6645. Ditt OCR-nummer hittar du på "Mina sidor".

 

AUTOGIRO

Autogiro är ett enkelt sätt för dig som hyresgäst att betala hyran. Genom autogiro kommer dina betalningar till oss att ske automatiskt. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto. Blankett för medgivande hittar du på sidan där vi samlat diverse blanketter för utskrift.

 

E-FAKTURA

Ett annat bra alternativ att betala hyran är genom E-faktura, anmäl dig genom din internetbank.

 

VID ANNAN BETALNING

Om du betalar hyran på annat sätt än ovan är det viktigt att du uppger ditt kundnummer, lägenhetsnummer eller OCR-nummer och vem inbetalningen avser. Ditt OCR-nummer ser du på hyresavin eller när du loggar in på "Mina sidor" och väljer att titta på hyresavin.

 

SE DITT HYRESSALDO

Du som redan hyr av oss kan med hjälp av "Mina Sidor" titta på din senaste hyresavi och även se ditt hyressaldo.

 

VAD HÄNDER OM MAN INTE BETALAR I TID?

Vi anlitar Inkasso AB Marginalen för all kravhantering. Den som inte betalar hyran i rätt tid erhåller ett inkassokrav från Marginalen.  Kravet innehåller inkassokostnad på för närvarande 180 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

Om betalning inte sker efter inkassokravet går ärendet vidare till kronofogden för betalningsföreläggande och hyresgästen påförs ytterligare kostnader också som regleras i lag. Om dröjsmålet med betalning är så allvarligt riskerar man dessutom att få en betalningsanmärkning samt bli avhyst.

 

Utebliven eller upprepade sena betalningar kan medföra att du förlorar hyresrätten. Tag därför alltid kontakt med oss om du får problem att betala hyran.