ADRESSÄNDRING

Glöm inte att göra adressändring! Du gör din anmälan till Svensk Adressändring

Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du normalt bor. Var du är folkbokförd har stor betydelse för t.ex. i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner och var du får rösta.

 

En riktig adress i folkbokföringen innebär att många andra myndigheter, t.ex. Valmyndigheten, Försäkringskassan och Vägverket (för körkort), också har den riktiga adressen. Uppgifter ur folkbokföringen vidarebefordras nämligen automatiskt till många andra myndigheter. 

 

GENOM SKATTEVERKET BLIR FÖLJANDE MYNDIGHETER AUTOMATISKT UNDERRÄTTADE:  

  • Vägverkets bil- och körkortsregister
  • Lantmäteriverket
  • Statistiska Centralbyråns företagsregister
  • Skatteregistret

 

VILKA UNDERRÄTTAS INTE?

Övriga myndigheter och organisationer meddelas inte om den nya adressen, och kräver en separat anmälan för att ändringen ska slå igenom. Dessa är bland annat: 

  • Bolagsverket
  • Nordea Postgirot
  • Energibolag