FLYTTA UT

En uppsägning av hyresavtal inom Bollnäs Bostäder skall ske skriftligt.

Om du även hyr exempelvis garage och parkeringsplats så upphör kontrakten automatiskt i samband med uppsägningen. Klicka på "Blanketter" så kommer du till en sida där vi samlat diverse blanketter som du kan ladda ner och skriva ut. Fyll i blanketten och skicka sedan till oss.

 

 

UPPSÄGNINGSTID

Uppsägningstiden är tre kalendermånader, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning.


Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari.


 

STUDENTRUM OCH DÖDSFALL

Hyr man ett studentrum har man en månads uppsägningstid, vilket innebär att

ditt hyresavtal upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller en kalendermånader efter din uppsägning. Det gäller även vid dödsfall.

 

BILPLATS, GARAGE OCH FÖRRÅD

Nio månaders uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller nio kalendermånad efter din uppsägning. Om bostadsavtalet sägs upp så upphör sidoavtalet till samma uppsägningsdatum.