FLYTTA UT

En uppsägning av hyresavtal inom Bollnäs Bostäder skall ske skriftligt.

 

Om du även hyr exempelvis garage och parkeringsplats så upphör kontrakten automatiskt i samband med uppsägningen.

 

UPPSÄGNINGSTID

Uppsägningstiden är tre kalendermånader, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning.


Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari.


 

STUDENTRUM OCH DÖDSFALL

Hyr man ett studentrum har man en månads uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller en kalendermånader efter din uppsägning. Det gäller även vid dödsfall.

 

BILPLATS, GARAGE OCH FÖRRÅD

Nio månaders uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller nio kalendermånad efter din uppsägning. Om bostadsavtalet sägs upp så upphör sidoavtalet till samma uppsägningsdatum.


 

STÄDNING

Det är viktigt att du städar noga efter dig när du ska flytta ifrån en lägenhet. Vi har vissa normer som ska uppfyllas vid en avflyttningsstädning.

Som en hjälp på traven har vi gjort en checklista som du kan ha med dig när du städar. Glöm inte att också städa balkong, förrådsutrymmen och eventuellt garage.

Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t.ex. dörrar, hatthyllor och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten.

 

 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FLYTTAR UT

Du ska göra en flyttanmälan hos Skatteverket . Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.

Vill du ha eftersändning av post beställer du det separat via Svensk adressändring.

 

Glöm inte att i god tid säga upp de abonnemang som hör till lägenheten, Tv, el och bredband med mera.

 

 

VAD HÄNDER VID UPPSÄGNING

När du säger upp din lägenhet läggs den ut på vår hemsida som ledig och bokningsbar till de bostadssökande.