Miljöredovisning

Bollnäs Bostäder jobbar aktivt för miljön och för en hållbar utveckling. Vår miljöpåverkan är omfattande och medvetna kvalitets- och miljöval är och måste vara en naturlig del i vårt arbete. Vi medverkar därmed också till att de lokala miljömålen för Bollnäs Bostäder uppfylls.

På den här sidan kan du läsa om vilka miljömål och policys vi jobbar efter.

 


 

ACROBAT READER

Dokumenten är i PDF och du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och du kan ladda hem det från Adobes hemsida.

Ladda ner Acrobat ReaderMILJÖREDOVISNING

  

MILJÖPOLICY

MILJÖMÅL