SÅ HÄR TAR VI HAND OM SNÖN

 

Bollnäs Bostäder har en fastighetsskötselpolicy som vi eftersträvar att följa. Ett av huvudmålen är att du som hyresgäst hos Bollnäs Bostäder ska känna att du får snabb och relevant service när du behöver det. Tillsammans med våra entreprenörer gör vi allt för att så snabbt som möjligt röja undan snön.

 

SÅ HÄR JOBBAR VI

  • Snöröjning på mark och tak samt halkbekämpning ska ske så att hyresgäster och andra som besöker våra fastigheter ska ta sig fram och känna sig trygga.
  • För kommunikationsytor ska snöröjning påbörjas när snödjupet är 8 cm för torr snö och 5 cm för blöt snö
  • Rutt för snöröjning ska växla för att förhindra att samma område alltid röjs sist 

 

VI PRIORITERAR

  • Entréer vid servicehus
  • Entréer vid hälsocentraler och affärshus
  • Entréer i övrigt 
  • Gemensamma ytor utanför garage och besöksparkeringar, och sopgårdar

 

Vi försöker att skotta så nära garage och parkeringar som möjligt men din egen förhyrda parkeringsruta ansvarar du för själv. Hyr du garage är det är ditt eget ansvar att själv röja bort snön 50 cm utanför garageporten.

 

STÄLL UNDAN CYKELN PÅ VINTERN

 

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår snöröjning/sandning. Ett stort problem vi har är kvarlämnade översnöade cyklar utanför entréerna. Om du tänker på att hålla så rent som möjligt från prylar utanför husen går röjning och sandning både bättre och snabbare.