PRESSMEDDELANDE

Hyresförhandlingarna för 2018 års hyror är klara. AB Bollnäs Bostäder har med Hyresgästföreningen Aros-Gävle tecknat en överenskommelse om hyreshöjning. Fredag den 24 november undertecknades förhandlingsprotokollet från hyresförhandlingarna gällande 2018 års hyror.

 

Hyrorna för bostäder och lokaler höjs med 0,7 %. Garage, carportar och parkeringsplatser höjs med 5 kronor per månad.

 

- Vi har ett nationalekonomiskt läge som medger denna låga höjning. Det tycker vi är bra. Vi har många äldre hyresgäster och andra med begränsad ekonomi som vi månar om, säger Lars Åsberg, VD för AB Bollnäs Bostäder.

 

Hyresgästföreningen i Gävleborg och deras förhandlingsledare Owe Hellberg är nöjd med årets utfall.

 

- Vi är överens och båda parter är nöjda. Vi har haft bra överläggningar och resultatet är väl avvägt utifrån båda parters intressen, säger Owe Hellberg.

 

 


 

FÖR MER INFORMATION

Lars Åsberg, telefon 0278-259 10

Owe Hellberg, telefon 010-459 13 21