ÄNDRADE ÖPPETTIDER

Fredag 18 maj har huvudkontoret öppet kl 10-13.

 

AKUTA ÄRENDEN

Om något AKUT inträffar efter kl 16.00 eller helgdag och som inte kan vänta till nästkommande vardag hänvisas till vår jour tfn: 0278 - 259 99.