BOLLNÄS BOSTÄDER 1947-2017

 

Bollnäs Bostäder grundades 1947. Vi kommer fira våra 70 år som bostadsföretag med tårta och underhållning på Brotorget den 26 augusti. Här får du en historisk tillbakablick av Bollnäs Bostäder från begynnelsen till och med dagens datum.

 

1947

Stiftelsen Bollnäs Bostäder bildades i april 1947 och den första fastigheten var huset på Edelsbergsvägen 17. 1960 hade företaget 830 lägenheter i Bollnäs. På hösten samma år började byggandet av ytterligare drygt 100 lägenheter på Bäckvägen.

 

1964

1964 Var det byggstart för fem hyreshus på Blomkransen. Redan året därpå var det dags för Bonden. Vid inflyttningen kostade en etta med kök 258 kr/mån och en fyrarummare 613 kr/mån. 1967 började Framnäs byggas.

 

1974

Vid kommunsammanslagningen 1974 slogs Stiftelsen samman med de kommunala bostadsföretagen i Kilafors, Arbrå och Alfta. Samtidigt gjordes namnbyte och nuvarande AB Bollnäs Bostäder kom till. I slutet på 70-talet övergick Alfta till Ovanåkers kommun.

 

1986

Under 80-talet utvidgades boinflytandet. Hyresgästerna fick bland annat möjlighet att själva påverka sitt boende då det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet infördes. 1986 fick också de första hyresgästerna kabel-TV.

 

1992

I början på 90-talet avreglerades bostadsmarknaden och det statliga stödet genom räntebidrag till nybyggnad försvann. Det ledde till att nyproduktionen av bostäder i princip upphörde. 1992 byggdes ändå bostadsområdet Älvåsgårdarna med 49 lägenheter och efter det enstaka äldrebostäder.

 

1994-2000

1994-2000 hade Bollnäs Bostäder ett förvaltningsuppdrag åt Bollnäs Kommun. Det innebar att delar av kommunens fastighetspersonal flyttades till Bollnäs Bostäder.

 

2003

2003 infördes bovärdssystemet och 2005 såldes 575 lägenheter på Bergsveden, Backsveden, Granberg och i Segersta.

 

2007

2007 installerades multimedianätet i Bollnäs tätort och bostadsbyggandet börjar så småningom komma igång.

 

2009

De kooperativa hyresrätterna på Sundsåker blev inflyttningsklara 2009 och sen följde byggnationerna av Hamre Gård, Vintervägen, Säversta och Sundsbro efter i en strid ström.

 

2017

2017 har företaget tillsammans med de åtta nya lägenheterna i Arbrå 3891 lägenheter. Antalet tillsvidareanställda är 43.